Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Προγραμματισμός Υποσυνείδητου (ΔελφικάΠαραγγέλματαΘετικήΣκέψηΑρμονία)


Δελφικά Παραγγέλματα, Θετική και Δημιουργική Σκέψη, Νοητική και Πνευματική Αρμονία (διαβάστε παρακάτω).


Έχετε τη δύναμη να μετατρέψετε τον εαυτό σας σε αυτό που επιθυμείτε στα πλαίσια πάντοτε της αρετής και της δικαιοσύνης. Τα Δελφικά παραγγέλματα, η Θετική και Δημιουργική σκέψη και η Πνευματική ισορροπία είναι ικανά να σας μεταμορφώσουν προς το καλύτερο. Αυτό το βίντεο χρησιμοποιεί τεχνολογία η οποία θα προγραμματίσει το υποσυνείδητό σας, ώστε να εφαρμόζετε τα δελφικά παραγγέλματα στη ζωή σας και να μένετε συγκεντρωμένοι στη ζωή που επιθυμείτε, χτίζοντας εσωτερική αρμονία μέσα σας. Θα δεχτείτε εκατοντάδες υποσυνείδητα μηνύματα και ακουστικές συχνότητες (κύματα άλφα, θήτα, δέλτα), οι οποίες θα σας κάνουν να απορροφήσετε τις υποσυνείδητες υποβολές αποτελεσματικά. Τα μηνύματα που περιέχονται στο βίντεο θα πάνε απ' ευθείας στο υποσυνείδητό σας και θα σας καταστήσουν ικανούς να ξεπεράσετε τα διανοητικά εμπόδια που σας κρατούν δέσμιους της αρνητικότητας. Θα αφεθείτε τελείως εξερευνώντας τα επιτεύγματα των Αρχαίων Ελλήνων, αρχαία μνημεία, τη φύση και το διάστημα, επιστρέφοντας με έναν πιο καθαρό Νου και μία αίσθηση Πνευματικής Ευεξίας...

Τα Στερεοφωνικά Ακουστικά είναι Απαραίτητα!!!

Αυτές είναι ορισμένες από τις υποβολές (κολλητές λέξεις για εξάσκηση του εγκεφάλου):

ΓΝΩΡΙΖΕΙΣΤΟΝΕΑΥΤΟΣΟΥΜΗΔΕΝΑΓΑΝΔΕΝΥΠΕΡΒΑΛΛ­ΕΙΣΣΕΤΙΠΟΤΑΠΡΑΤΤΕΙΣΔΙΚΑΙΑΟΤΑΝΕΧΕΙΣΧΑΡΙΖΕ­ΙΣΕΙΣΑΙΦΙΛΟΣΤΗΣΣΟΦΙΑΣΔΕΝΚΑΤΗΓΟΡΕΙΣΚΑΝΕΝΑ­ΝΔΕΦΘΟΝΕΙΣΚΑΝΕΝΑΝΕΥΧΕΣΑΙΤΗΝΕΥΤΥΧΙΑΠΡΑΤΤΕ­ΙΣΜΕΣΙΓΟΥΡΙΑΠΡΑΤΤΕΙΣΜΕΕΠΙΓΝΩΣΗΔΕΝΕΧΕΙΣΚΑ­ΧΥΠΟΨΙΑΜΙΣΕΙΣΤΗΝΕΡΙΔΑΕΙΣΑΙΣΕΕΓΡΗΓΟΡΣΗΠΑΝ­ΜΕΤΡΟΝΑΡΙΣΤΟΝΕΧΕΙΣΑΥΤΟΠΕΙΘΑΡΧΙΑΖΕΙΣΧΩΡΙΣ­ΛΥΠΕΣΦΡΟΝΤΙΖΕΙΣΟΣΟΥΣΝΟΙΑΖΕΣΑΙΕΙΣΑΙΕΓΚΡΑΤ­ΗΣΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣΤΗΣΚΕΨΗΚΑΙΤΟΝΟΥΣΟΥΜΕΛΕΤΑΣΤΑ­ΠΑΝΤΑΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣΤΗΝΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣΤΙΓΜΗΗΕΠΙΓΝ­ΩΣΗΣΟΥΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙΟΙΣΚΕΨΕΙΣΣΟΥΕΙΝΑΙΘΕΤΙΚΕ­ΣΕΧΕΙΣΙΣΧΥΡΗΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΑΝΟΙΓΕΙΣΤΟΝΕΥΑΤ­ΟΣΟΥΣΤΟΝΑΕΡΘΟΥΝΟΛΕΣΟΙΘΕΤΙΚΕΣΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΠ­ΟΥΕΠΙΘΥΜΕΙΣΖΕΙΣΣΤΟΤΩΡΑΒΑΘΙΑΜΕΣΑΣΟΥΕΙΣΑΙΣ­ΕΕΛΕΓΧΟΟΝΟΥΣΣΟΥΕΙΝΑΙΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣΖΕΙΣΣΕΠΛΗΡ­ΗΑΡΜΟΝΙΑΜΕΤΟΝΕΑΥΤΟΣΟΥΚΑΙΜΕΤΟΥΣΑΛΛΟΥΣΤΑΕΜ­ΠΟΔΙΑΣΟΥΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙΖΕΙΣΑΠΟΛΥΤΩΣΣΥΝΕΙΔΗ­ΤΑΟΝΟΥΣΣΟΥΕΙΝΑΙΟΜΟΡΦΟΣΕΧΕΙΣΟΞΕΙΑΑΝΤΙΛΗΨΗ­ΝΟΙΩΘΕΙΣΕΙΡΗΝΗΚΑΙΓΑΛΗΝΗΜΕΣΑΣΟΥΕΙΣΑΙΕΝΑΟΛ­ΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΤΟΜΟΚΑΝΕΙΣΜΟΝΟΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣΣΚΕΨ­ΕΙΣΕΧΕΙΣΝΟΗΤΙΚΗΚΑΙΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΓΑΛΗΝΗΑΥΞΑΝΕ­ΙΣΤΗΝΕΠΙΓΝΩΣΗΣΟΥΒΑΘΙΑΜΕΣΑΣΟΥΕΙΣΑΙΣΕΠΛΗΡΗ­ΑΡΜΟΝΙΑΕΙΣΑΙΕΝΑΡΕΤΟΣΚΑΙΔΙΚΑΙΟΣΑΝΘΡΩΠΟΣΕΙ­ΣΑΙΑΠΟΛΥΤΩΣΑΣΦΑΛΗΣΠΡΟΣΕΛΚΥΕΙΣΑΓΑΠΗΕΙΡΗΝΗ­ΚΑΙΕΥΤΥΧΙΑΑΠΑΛΛΑΣΕΣΣΑΙΑΠΟΚΑΘΕΦΟΒΟΚΑΙΑΓΩΝ­ΙΑΕΧΕΙΣΤΕΛΕΙΑΥΓΕΙΑΚΑΙΔΥΝΑΜΗΕΧΕΙΣΘΕΤΙΚΕΣΣ­ΚΕΨΕΙΣΚΑΙΕΚΠΕΜΠΕΙΣΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑEpan Nou
http://www.facebook.com/pages/Ἐπανάσταση-τοῦ-Νοῦ-Mind-Revolution/41738­5425016923?fref=ts


~ Υπό Σκιάν ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...