Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

Ο.Ε.Α. 1985!.... ΠΩΣ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ με την χριστιανική εκκλησία, ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ..... -ο φασιστικός αντίχριστος θα είναι έλληνας θα ηγηθεί των 10 κεράτων του θηρίου της αποκαλύψεως που είναι τα 10 Κράτη της ΕΟΚ-.....

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
2. ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ......"ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ"
3. ΓΕΟΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ "ΠΕΡΣΕΥΣ"
--------------------------------------------------------------------------------
5. ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΩΝ
6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 1ον:  

Η Γενοκτονία της Ευρώπης προϋποθέτει ότι η Νέα Ναζιστική ∆εξιά που θα αναλάβει "ανοιχτά" την ευρωπαϊκή ηγεσία από το 1988 µε την πρωτοβουλία της Ελλάδος, πρέπει να στραφεί εναντίον ΚΑΙ των ΗΠΑ, ΚΑΙ των ΕΣΣ∆, ώστε να επαναληφθεί το σάρωµα της Ευρώπης από δύο πλευρές όπως το 1945. Αυτό σηµαίνει ότι θα δοθούν αφορµές από τις Κυβερνήσεις ∆εξιάς της Ευρώπης του1988, εναντίον των ΗΠΑ και ΕΣΣ∆, αφορµές µε έντονα ρατσιστικό και αντισηµιτικό περιεχόµενο. Αυτό σηµαίνει ότι από τώρα τα Ευρωπαϊκά Κόµµατα της ∆εξιάς που βρίσκονται στην αντιπολίτευση πρέπει να προετοιµάσουν αυτό το οξύ κλίµα εναντίον των ΗΠΑ και ΕΣΣ∆, όπως το έκανε προπολεµικά η Ναζιστική Γερµανία υπό την καθοδήγηση της εβραιοµογγολικής Συµµορίας - Στοάς "Χρυσή Αυγή" στην οποία ηγέτες ήσαν θιβετιανοί του Τάγµατος ΖΕΝ και εβραίοι "ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΒΑΥΑΡΙΑΣ".
2ον: 
 Η Ελληνική ∆εξιά µε αφορµή το θέµα του Αµερικανού Πρεσβευτού Κίλυ, εγκαινιάζει αυτό τον Αντιαµερικανισµό, ενώ είναι ήδη δεδοµένος και ο Αντισοβιετισµός της.
3ον: 
Η Γαλλία προσκαλεί "17" Ευρωπαϊκά Κράτη σε Ανάπτυξη Αυτόνοµης Τεχνολογίας, εναντίον στην Αµερικανική εξάρτηση. Συγχρόνως στην Γαλλία µε Αραβικά και Εβραϊκά κεφάλαια, προωθείται η Νέα Ναζιστική ∆εξιά τα κείµενα της οποίας συγγράφουν και εκφωνούν διαπρεπείς κρυπτοεβραίοι τύπου Λεπέν.


Όλη η πολεµική βιοµηχανία της Γαλλίας όπως DESSAULT των MIRAGE κ.λπ. ανήκει σε εβραίους κεφαλαιούχους,  θυµίζουν έντονα τους εβραίους KRUPP που τροφοδοτούσαν µε πολεµικό υλικό τον Ναζισµό.
4ον:  
Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα τα κλιµάκια της "ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ" και των ακροδεξιών κοµµάτων τύπου ΕΠΕΝ, διαλύονται και συγχωνεύονται µε τα µετριοπαθή δεξιά κόµµατα τύπου Ν.∆., µε σκοπό την τοποθέτηση "ναζιστικής ζύµης" µέσα στο "δεξιό φύραµα" για γενική µετάπτωση της µετριοπαθούς δεξιάς σε "µαινόµενη αντισηµιτική αντιαµερικανική αντισοβιετική δεξιά", που θα διεκδικήσει µε το ∆ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ την εξαφάνιση του "σηµιτικού καρκινώµατος" από ΗΠΑ και ΕΣΣ∆.
5ον: 
Ήδη ενισχύεται η συµβατική και η πυρηνική τεχνολογία πολέµου στην Ευρώπη, ώστε να την οδηγήσει σε αυταπάτες και ταυτόχρονη κήρυξη ΠΟΛΕΜΟΥ εναντίον σε ΗΠΑ και ΕΣΣ∆, υπό την ηγεσία της Νέας ∆εξιάς.
6ον: 
Το εβραϊκής εξαρτήσεως και εµπνεύσεως Πεντηκοστιανό ∆όγµα,κυκλοφορεί στους έλληνες και ευρωπαίους οπαδούς του κείµενα και κασέτες, στις οποίες διδάσκεται ότι "ο φασιστικός αντίχριστος θα είναι έλληνας και ότι µέσω της ηλεκτρονικής και Πληροφορικής θα ηγηθεί των 10 κεράτων του θηρίου της αποκαλύψεως που είναι τα 10  Κράτη της ΕΟΚ, και των7 κεφαλών του θηρίου που είναι άλλα7 Κράτη που θα ενταχθούν επίσης στην ΕΟΚ." Καλούµε τις Αρχές Ασφαλείας Στρατού να αρχίσουν ανακρίσεις σε κυκλώµατα "ελλήνων Πεντηκοστιανών".
7ον: 
Η Ελληνική ορθόδοξη εκκλησία σε Μονές και Μητροπόλεις διδάσκει το απόσπασµα της "Αγίας Γραφής" της Παλαιάς ∆ιαθήκης, βιβλία "προφήτου" Ζαχαρία, κεφ. θ΄, εδάφια 9-15, ότι "Ο Βασιλεύς της Σιών Ιησούς, ερχόµενος επί πώλου όνου θα φέρει παγκόσµια ειρήνη αφού προηγουµένως ο Γιαχβέ θα εξεγείρει τα τέκνα της Σιών για να καταναλώσουν και γενοκτονήσουν τα τέκνα της Ελλάδος, ως εναντίους στο "θείο" θέληµα.Καλούµε τον Στρατό να ερευνήσει τα ανωτέρω και να ετοιµάσει Εκτελεστικά Αποσπάσµατα, διότι θα χρειασθούν ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ! Ο.Ε.Α.
8ον: 
Στα κυκλώµατα του "Ορθόδοξου Πατριαρχείου" Κων/λεως και στις Ελληνικές Μητροπόλεις διδάσκεται ότι: "Ο αντίχριστος µε µορφή πολιτικής Κυβέρνησης της Ευρώπης θα λέγεται "Πεφωτισµένος" ή "ΣΣΕΛΛΑΡΡ" µε αριθµολεκτικό άθροισµα 666". Επισηµαίνουµε ότι το εβραιοχριστιανικό λογοπαίγνιο "ΣΣΕΛΛΑΡΡ" χρησιµοποιεί σκόπιµα την ρίζα ΣΕΛΛΑΣ ή ΕΛΛΑΣ στην αρχαϊκή ελληνική προφορά ΣΕΛΛΑΣ ή ΧΕΛΛΑΣ. 


Για τους πολύ µεµυηµένους στον Τεκτονισµό θυµίζουµε ότι η διαδοχή"κραδασµών" που παράγουν τα φωνήεντα και σύµφωνα Σ,Ε,Λ,Α,Ρ, είναι διαδοχή "πυκνώσεως ύλης" που προκαλεί στο περιβάλλον ενεργοποίηση του "σαρκικού υλικού πεδίου", λόγω "εκκινήσεως" από υψίσυχνες ακουστικές συχνότητες τύπου "Σ", "διαβάσεως" από µεσαίες ακουστικές συχνότητες τύπου "Α", και καταλήξεως σε χαµηλές συχνότητες τύπου "Ρ".


Τα ανωτέρω σηµαίνουν ότι όπως διδάσκεται στα ορθόδοξα κυκλώµατα,"ο φασίστας αντίχριστος θα εκφυλίσει την Ευρώπη σε άκρατο υλισµό και σεξουαλική αποχαλίνωση µέχρι σηµείου εθελοντικής εγκατάλειψης κάθε ενστίκτου επιβιώσεως στους Ευρωπαίους, και την µαζική αυτοκτονία των πληθυσµών από έλλειψη τροφής πνεύµατος και συναισθήµατος."
9ον: 
Στα ίδια κυκλώµατα - Μητροπολίτης Χίου - διδάσκεται ότι "όταν ο φασιστικός αντίχριστος φέρει την Ευρώπη στο σηµείο ανικανότητος για κάθε αντίσταση, θα επέµβει ο Ρωσικός Χριστιανικός Στρατός για να τον εκµηδενίσει"." ∆ιότι ο µόνος αντιπρόσωπος του Χριστού επί της γης θα µείνει οΡωσικός Χριστιανικός Στρατός παρά το ότι φαινοµενικά και για παραπλάνηση του αντίχριστου, ο Ρωσικός Στρατός υποκρίνεται τον άθεο.


" Καλούµε τον Ελληνικό Στρατό να βγάλει τα συµπεράσµατά του όπως τα έβγαλε η Ο.Ε.Α. Ερωτούµε την Γενοκτόνο του Ελληνισµού Ορθόδοξη εβραιοχριστιανική εκκλησία: Τι άλλα δεινά τεκταίνει ακόµα για να ολοκληρώσει την ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ;
10ον: 
Στα ίδια κυκλώµατα διδάσκεται ότι "δυστυχώς ο ελληνικός στρατός θα συµπαραταχθεί µε τον αντίχριστο ΣΣΕΛΛΑΡΡ και θα διαλυθεί από τον Ορθόδοξο Χριστιανικό Στρατό της Ρωσίας, όπως θα διαλυθούν όλοι οι ευρωπαϊκοί στρατοί του αντίχριστου."
11ον: 
Στην Στρατιωτική Ακαδηµία των ΗΠΑ οι εβραιοαµερικανοί καθηγητές αποκαλούν "πεφωτισµένο" και "ΣΣΕΛΛΑΡΡ" τον έκπτωτο διάδοχο του ελληνικού θρόνου ΠΑΥΛΟ ΓΛΥΞΜΠΕΡΓΚΕΡ. Φέρεται ως  "ο µαθητής φαινόµενο" ως "µαθητής που όµοιός του δεν πέρασε ποτέ από την Στρ.  Ακαδηµία", και ως "εύελπις που θα εξελιχθεί σε αρχιστράτηγο", και ως µαθητής που ήδη έχει γνώσεις και προσωπικότητα στρατηγού". Τα ανωτέρω έχουν µαγνητοφωνηθεί σε συζητήσεις µελών της Ο.Ε.Α. της οµογένειας των ΗΠΑ µε Αµερικανούς Ευέλπιδες της Στρατιωτικής Ακαδηµίας των ΗΠΑ.
12ον: 
Σε δηλώσεις των οι Αµερικανοί Ευέλπιδες λέγουν ότι φοβούνται την σκοτεινή προσωπικότητα του Παύλου Γλυξµπέργκερ διότι δίνει την εντύπωση ότι κατέχει υπερφυσικές ικανότητες υποβολής των συµµαθητών του µε το βλέµµα. Είναι ο µόνος εύελπις στον οποίο επιτρέπεται να δέχεται ξένους οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας και της νύκτας. Οι επισκέπτες του είναι άτοµα µεγάλης ηλικίας εβραϊκής και θιβετιανής καταγωγής που δίνουν την εντύπωση "µαύρων µάγων"όπως είπε χαρακτηριστικά Αµερικανός Εύελπις. Ο Παύλος Γλυξµπέργκερ δεν έχει φιλενάδα δεν συναναστρέφεται τους συµφοιτητές του, δεν πηγαίνει στα πάρτυ της Ακαδηµίας, δεν πηγαίνει σε κέντρα διασκεδάσεως, αλλά στις ώρες εξόδου τον παίρνουν κυβερνητικά αυτοκίνητα και τον πηγαίνουν άγνωστο που. "Οι µαγνητοταινίες" των ανωτέρω πληροφοριών είναι στην διάθεση του Στρατού. Ο.Ε.Α.
13ον: 
Για να µην θεωρηθεί το κείµενο ψευδεπίτιτλο και ψευδεπίθεµα θα κλείσουµε την παρούσα µε οικονοµικές "πληροφορίες." Σύµφωνα µε µαγνητοφωνηµένα κείµενα διαλέξεων αµερικανικών και ευρωπαϊκών Στοών, από άνδρες της Ο.Ε.Α., προκύπτει ότι σε κάθε χώρα η µεγαλύτερη Τράπεζα αµέσως µικρότερη από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας ιδρύθηκε µε κεφάλαια που ανήκουν πάνω από το 50% στα τοπικά "χριστιανικά" ή άλλα κρατούντα θρησκεύµατα.  Στην Ελλάδα αυτό ισχύει για την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στην οποία το 51%  των µετοχών ανήκει στην Ορθόδοξη Μητρόπολη Ιωαννίνων, από ιδρύσεως "ελληνικού κράτους".
Αυτό δίνει την δυνατότητα στην κρυπτοσιωνιστική Ορθόδοξη Εκκλησία να τινάξει στον αέρα την οικονοµία της Ελλάδος, µε µία πλαστή ή πραγµατική πτώχευση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ η οποία θα συµπαρασύρει και τις άλλες µικρότερες Τράπεζες διότι η αναλογία διακινουµένων κεφαλαίων στις ελληνικές Τράπεζες επί του όλου όγκου των συναλλαγών είναι:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 66,6%
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13%
ΙΟΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ 6%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 5,2%
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2,7%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,2%
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΞΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ...5,3% 

Ερωτούµε τι συνειρµοί επιδιώκονται και αν είναι τυχαίο το 66,6 της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ σε συσχετισµό µε το γνωστό "666".
Έτσι το εβραιοτεκτονικό κατεστηµένο ελέγχει τουλάχιστον το 67% της Ελληνικής Οικονοµίας, εκτός των ποσοστών ελέγχου και στο υπόλοιπο 33%, που παρασύρει όλες τις Τράπεζες στην πολιτική της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ.
Οι διασταυρωµένες πληροφορίες της Ο.Ε.Α. συγκλίνουν στο ότι το 1995 όλες οι "χριστιανικές Τράπεζες" θα έχουν αποσύρει όλο το µεταλλικό και χάρτινο χρήµα από την κυκλοφορία µε τεχνάσµατα και "κίνητρα εξυπηρετήσεως" ηλεκτρονικής µεταβιβάσεως λογαριασµών,*  πληρωµή µισθών δηµοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων µε κωδικές ηλεκτρονικές Κάρτες Τραπεζών όχι σε χρήµα αλλά σε"ηλεκτρονικές µονάδες χρήµατος", δάνεια-τοκισµό και αναλήψεις όχι σε χρήµα, αλλά σε  "ηλεκτρονικές µονάδες χρήµατος", µε "έντοκα γραµµάτια", µε κίνητρα καταθέσεων µεγαλύτερα από την απόδοση κεφαλαίων σε επιχειρηµατικές επενδύσεις, µε αποκλεισµό των αντιφρονούντων µέσα από τις κοµµατικές διοικήσεις των συνεταιρισµών και των κοινωνικοποιηµένων Βιοµηχανιών.
Σηµ.: Το ηλεκτροµαγνητικό BLACK-OUT και καταστροφή µνήµης ROM-RAM των Η/Υ, εξ αποστάσεως, είναι υπαρκτή τεχνολογία πολέµου.(*)

Ο.Ε.Α. 1985


  

http://hellas-diaggeleas.blogspot.gr/2013/10/1985-10-10.html 
kerberos-hellas


~ Υπό Σκιάν ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...