Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

Αληθής Λόγος Ο.Ε.Α.- ΤΟ (ΘΗΡΙΟ) τον Χριστιανικών κειμένων είναι η (ΕΛΛΑΣ) !

Από τα Ιερά κείμενα της Ο.Ε.Α. 1988-Ηγεσία Ο.Ε.Α. ΑΘΗΝΩΝΜέσω υφηγεσίας Ο.Ε.Α. Βόλου. Προς: ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΕΘΑ, ΑΘΗΝΑΙ
Αξιότιμοι Κύριοι.
Μέσω της ιδίας οδού υφηγεσίας Ο.Ε.Α. Βόλου, κρίνουμε σκόπιμη την ενημέρωση σας σε θέματα πού άπτονται της «Επιστημονικής ανακοινώσεως» Γιουτζίν Μαλόρ και παραλλήλου ανακοινώσεως της ΝΑΣΑ.
Το κύριο κριτήριο αποστολής της παρούσης, είναι από πλευράς Ο.Ε.Α., ότι πρίν πρίν από τις πλήρεις αναλύσεις που ετοιμάζει για το ΓΕΕΘΑ, πρέπει να συντομεύσει τους χρόνους ανακοίνωσης των ερευνών της, δεδομένου ότι ανάλογη επιτάχυνση «ανακοινώσεως» τεκταίνεται στους κόλπους της ΝΑΣΑ, με σκοπό τον αποπροσανατολισμό Αρχών και πολιτών όλων επικρατειών σε ότι αφορά «στρατηγικές ανακατατάξεις» στον εγγύς διαστημικό χώρο.
1ον: Γίνεται γνωστό στο ΓΕΕΘΑ ότι η τεχνολογία της ΟΕΑ επέτρεψε από το 1978 την «ακτινογράφηση» του εσωτερικού της Σελήνης, με καταγραφές γενικών ταχυτήτων διαβαθμισμένων στο cx10.
Ως εισερχόμενη ακτινοβολία από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, θεωρήθηκε η μέση συχνότητα των τριτοβάθμιων ταχυτήτων με την υπόθεση ότι είναι [ομοιογενής] ως προερχόμενη από ουδέτερη εξωγαλαξιακή περιοχή.
Η ακτινογράφηση απεικονίζει σφαιρικό σώμα εξ ολοκλήρου μεταλλικής συστάσεως το οποίο έχει μεταλλικά τοιχώματα πάχους 30-40 χιλιομέτρων που περιβάλλονται από γεωδαιτικών πλέγμα μεταλλικών ράβδων πλάτους -διαμέτρου 500 μέτρων και μήκους 25 έως 100 χιλιομέτρων.
Το εξωτερικό στρώμα των ράβδων-δοκών έχει βάθος από 5 έως 6 χιλιόμετρα. Πάνω στην σφαιρική επιφάνεια και επί της αθέατης πλευράς υπάρχει συσσώρευση μάζας μετάλλου σε τρόπο ώστε η σεληνιακή επιφάνεια να μπορεί να θεωρηθεί ωοδής.
Το εσωτερικό της σελήνης είναι κενό και περιέχει διαμορφωμένα μεταλλικά
επίπεδα κάθετα στον άξονα περιστροφής και απέχοντα μεταξύ τους 30 χιλιομέτρων [δεν βγάζουμε την λέξη από το κείμενο].
Τα μεταλλικά επίπεδα τέμνονται από μεταλλικούς κυλίνδρους ομόκεντρους προς τον άξονα περιστροφής και με διαφορά ακτίνας 8 χιλιόμετρα κατά μέσο όρο.
Στο κέντρο της μεταλλικής δομής υπάρχουν συστοιχίες μεταλλικών συμπαγών μαζών που λόγω ισχυρών εκπομπών ακτινοβολίας δευτερογενών ταχυτήτων cx 10, ομοιάζουν με συστοιχίες πυρηνικών αντιδραστήρων.
Η υπόλοιπη εξαιρετικά πολύπλοκη εσωτερική αρχιτεκτονική δεν ενδιαφέρει το ΓΕΕΘΑ.
Εξωτερικά το μεταλλικό ωοειδές είναι γενικώς καλυμμένο από ακανόνιστες μάζες αδρανούς υλικού-βράχου, εκτός των τμημάτων επιφανείας [θαλασσών] που δεν καλύπτονται από το πλέγμα των δοκών-ράβδων, αλλά από πρόσετη συμπαγή μάζα μετάλλου πάχους 12 χιλιομέτρων, υπό τύπον δίσκων κυκλικών των οποίων η εξωτερική επιφάνεια βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το γεωδαιτικό πλέγμα δοκών, ή το υπερβαίνει κατά 6 χιλιόμετρα.
Στα ενισχυμένα αυτά σημεία συνολικού πάχους φλοιού 42-52 χιλιομέτρων είναι διανοιγμένες στο συμπαγές μέταλλο [οπές] στις οποίες παρατηρήθηκε εμφανέστατα είσοδος και έξοδος μεταλλικών σκαφών.
Οι εσωτερικοί χώροι που ορίζονται από την τομή των μεταλλικών επιπέδων κυλίνδρων, πλαισιώνονται από μηχανικές κατασκευές απίθανων διαστάσεων, τις οποίες οι φυσικοί της Ο.Ε.Α. αδυνατούν να συσχετίσουν με οποιαδήποτε γνωστή τεχνολογία και μηχανολογία ...;
Σχόλια και συμπεράσματα που προέρχονται από το χώρο του συναισθήματος του αναγνώστη της παρούσης, περιττεύουν .. Επικαλούμεθα επαναφορά του αναγνώστη στον χώρο της στείρας λογικής για να κρίνει τα κατωτέρω ...;
Α) Τα Μόνιτορ των Ηλεκτρονικών Αναλυτικών Συχνοτήτων Υποφύσεως της Ο.Ε.Α. κατέγραψαν εντολές διανοητικού ελέγχου προερχόμενους από μηχανικές εγκαταστάσεις εσωτερικού της Σελήνης, σε εντάσεις τρομακτικές για ανοχές γήινων εγκεφάλων. Καταγράφηκαν 108 συχνότητες που εκπέμπουν συνθήματα (μαζικής υστερίας) σε αντίστοιχες 108 γλώσσες του πλανήτη, με προορισμό και εστιάσεις σε 108 Κράτη του πλανήτη Γή..
Τα συνθήματα (μαζικής υστερίας) περιλαμβάνουν εντολές για Θρησκευτική, πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική συμπεριφορά επιστημών, τεχνών, τεχνολογίας προς τα έθνη του πλανήτη.
Περιλαμβάνουν εντολές ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ φύσεως προς όλα τα Έθνη του Πλανήτη ...;
Περιλαμβάνουν εντολές προς ΗΠΑ και προς ΕΣΣΔ και λοιπούς συνασπισμούς.
Σε ότι αφορά την Ελλάδα αναφέρουμε διανοητικές εντολές 107 γλωσσών πλήν της ελληνικής:
-Η Ελλάς είναι ο αντίχριστος.
-Το όνομα του αντιχρίστου θα είναι ΣΤΕΛΛΑΡΡ.
-ΣΤΕΛΛΑΡΡ =666
-Η Ελλάς -ΣΤΕΛΛΑΡΡ θα ηγείτε των δέκα κεράτων του θηρίου της αποκάλυψης.
-Τα δέκα κέρατα του θηρίου είναι τα δέκα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
-Το θηρίο της αποκαλύψεως που ήταν νεκρό και αναστήθηκε είναι η ΕΛΛΑΣ.
-Το θηρίο Αντίχριστος είναι εναντίον του Διεθνούς Χριστιανικού Σοσιαλισμού.
-Το θηρίο Ελλάς θα ηγηθεί όλων των Κρατών για Παγκόσμια Ειρήνη και Ασφάλεια.
-Όταν το θηρίο ΕΛΛΑΣ φέρει ειρήνη και ασφάλεια ο Χριστός θα φέρει την καταστροφή ...;.
-Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΗΡΙΟ..
-Ο Ελληνικός Πολιτισμός και η Ελλάς είναι ανίκανοι να φέρουν ειρήνη και ασφάλεια.
-Ο Ελληνικός Πολιτισμός και η ΕΛΛΑΣ πρέπει να καταστραφούν..
-Η Ελλάς θα καταστραφεί αφού πρώτα Κυβερνήσει τον κόσμο 7 χρόνια ...;
-Πρέπει να κυβερνήσει η Ελλάς Παγκόσμια για να αποδειχθεί ότι είναι ο Αντίχριστος..
-Ο Χριστιανικός Ρώσικος Στρατός θα καταστρέψει το Θηρίο με τα δέκα κέρατα.
-Ο Χριστιανικός Στρατός της Ρωσίας θα καταστρέψει την Αντίχριστη ΕΛΛΑΔΑ..
-ΤΟ Ισραήλ θα δεχτεί το Χριστό.
-Το Χριστιανικό Ισραήλ θα φέρει Παγκόσμιο Χριστιανικό Σοσιαλισμό.
-Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΑΡΝΗΘΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ..
-Η ΕΛΛΑΣ θα προσπαθήσει για 7 χρόνια να φέρει αντίχριστο Παγανιστικό Φασισμό στα δέκα Κράτη του αντίχριστου Θηρίου ...;
-Τα δέκα κράτη θα δεχθούν τον αντίχριστο Παγανιστικό Φασισμό.
-Ότι τα Κράτη θα δεχθούν τον αντίχριστο Παγανιστικό φασισμό εκτός από τη χριστιανική σοσιαλιστική Ρωσία και το Χριστιανικό Ισραήλ.
-Ο ΙΕψΧΩΒΑ θα καταστρέψει τα Έθνη και τον αντίχριστο Παγανιστικό Φασισμό.
-Ο Ιεχωβά θα φέρει Διεθνή χριστιανικό Σοασιαλισμό.
-ΕΛΗΞΑΝ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ..
-Ο Ελληνικός Πολιτισμός είναι ζωώδης και Δαιμονιώδης..
-Οι Πολιτισμοί των Εθνών είναι ζωώδεις και Δαιμονιώδεις..
-Ο Ιεχωβά και ο Χριστός θα καταστρέψουν τους Πολιτισμούς των Εθνών..
-Ο Ελληνικός Πολιτισμός είναι υπεύθυνος για τη διαφθορά και τη δυστυχία των ανθρώπων όλης της Γης..
-Πριν την ολική καταστροφή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ πρέπει η ΕΛΛΑΣ να αποκτήσει ολική εξουσία..
-Πριν η ΕΛΛΑΣ καταστραφεί απόλυτα πρέπει να δοξαστεί απόλυτα ..
-Ζητήστε από την Ελλάδα να αναλάβει Διεθνής ηγέτης ειρήνης και ασφάλειας.
-Ζητήστε από την Ελλάδα να αναλάβει ηγέτης αντίχριστου Παγανιστικού φασισμού.
-Ο Αντίχριστος είναι ΕΛΛΗΝΑΣ..
Η συνέχεια εδώ

Αληθής Λόγος Ο.Ε.Α.-

Αληθής Λόγος Ο.Ε.Α.-Ποια είναι η πηγή της άθλιας Καμπάλα, αγαπητέ Έλληνα αναγνώστη;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...