Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012

Πληροφορίες από τα αρχεία της ΟΕΑ.


Σύμφωνα με την απόλυτη φυσική το αδρανές διάστημα αποτελείται από δωδεκαεδρικές κυψέλες στατικής δυναμικής, ελαχίστου μηδενικού όγκου και ελαχίστης επιφάνειας, εις τέτοιον τρόπο ώστε να μην υπάρχουν χωρικά κενά υπομηδενικού όγκου, μεταξύ των ελάχιστης επιφάνειας δωδεκάεδρων.
Εις ένα τέτοιο αδρανές διάστημα, δεν νοείται χρόνος ούτε κίνησις, ούτε πυκνώσεις, ούτε αραιώσεις ύλης ή επιπέδων ενέργειας (διαστάσεων).
Στο ενεργό διάστημα διαταράσεται η στατική ισορροπία των μηδενικών δωδεκάεδρων, από αυθόρμητη μετακίνηση ενός δωδεκάεδρου προς μια από τις 12 πλευρές του, ήτοι ως προς 6 άξονες.
Η πρώτη μετακίνηση ενός δωδεκάεδρου, προκαλεί πύκνωση εφαπτόμενων δωδεκάεδρων προς την κατεύθυνση κινήσεως και αραίωση εφαπτόμενων δωδεκάεδρων προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Το δεύτερο αμέσως προσβαλόμενο δωδεκάεδρο αντιδρά εις την πύκνωση και την μεταβιβάζει εις το πρώτο κινηθέν, κατά την αντίθετη φορά επί της ίδιας ευθείας, ενώ το δεύτερο διαστέλεται εις αραίωση.

Το πρώτο κινηθέν δωδεκάεδρο αντιδρά εις την πύκνωσιν και την μεταβιβάζει εκ νέου εις το δεύτερο κινηθέν, κατά την αντίθετη φορά επί της ίδιας ευθείας, ενώ το πρώτο διαστέλεται εις αραίωσιν. Η περίοδος μεταξύ των συνεχών διαδοχικών πυκνώσεων νοείται ως χρόνος "ΕΝΑ", και εκφράζει ωσ αριθμητική αξία την απόσταση που διανύει το στατιστικό μέγιστο της κινούμενης πυκνώσεως, μεταξύ των γεωμετρικών κέντρων δύο χωρικών εφαπτόμενων δωδεκάεδρων.
Ήτοι ο χρόνος "ΕΝΑ" είναι ίσος με την απόσταση των κέντρων δύο εφαπτόμενων χωρικών δωδεκάεδρων πολλαπλασιαζόμενη επί 2. Εάν ονομάσουμε "Η" τον όγκο του στοιχείου υδρογόνον, τότε η τάξις μεγέθους των χωρικών δωδεκάεδρων είναι Η/10^66, ήτοι εικοσάκις εκατομμυριοστά του όγκου "Η". Τα χωρικά ενεργά δωδεκάεδρα ή κινητόνια χωρικά, είναι οι φορείς - δημιουργοί του ελαστικού χώρου, και συμπεριφέρονται ως τέλεια αέρια. Αποτελούν φυσική ενός άξονος ή μιας διαστάσεως χώρου.
Εάν ονομάσουμε "Η" τον όγκο του στοιχείου υδρογόνον, τότε η τάξις μεγέθους των πεδιογενών κινητονίων είναι είναι κατ'ανώτατο όριο Η*12/10^54. Τα πεδιογενή κινητόνια είναι φορείς του ηλεκτρισμού - μαγνητισμού - βαρύτητος - φωτός και αποτελούν φυσική δύο αξόνων επιπέδου.
Εάν ονομάσουμε "Η" τον όγκο του στοιχείου υδρογόνον, τότε η τάξις μεγέθους των σωματιδιογενών κινητονίων είναι κατ'ανώτατο όριο Η*36/10^45. Τα σωματιδιογενή κινητόνια είναι φορείς - δημιουργοί των υποατομικών σωματιδίων. Αποτελούν την φυσική δώδεκα αξόνων ή δώδεκα διαστάσεων, και κατά προσέγγιση - ταύτιση ενός άξονος, αποτελούν φυσική ένδεκα αξόνων ή ένδεκα διαστάσεων.
Τα κινητόνια τριών ειδών, αναλόγως του βαθμού πυκνώσεως του χώρου, συσπειρώνονται εις ακινητόνια σχετικά ή ακινητόνια στερουφής ως προς τα περιεχόμενα κινητόνια τριών ειδών. Η μη ύπαρξη δεξιοστρόφου ή αριστεροστρόφου κινήσεως των ακινητονίων ως προς τα περιεχόμενα κινητόνια, τα καθιστά ουδέτερα κινητικώς. Αυτά εις την γήινη φυσική ονομάζονται ουδετερόνια ή νετρόνια. Δεν αποτελούν τον πυρήνα των ατόμων αλλά το περίβλημα τους.
Ο Γήινος φλοιός είναι ένα "Ουδετερόνιο" ή Νετρόνιο ως προς την εσωτερική του κοιλότητα και τα εκεί "κινητόνια". Δύο αντιθέτως περιστρεφόμενων ηλίων, με 24 συνοδούς πλανήτες, 12 δεξιόστροφους και 12 αριστερόστροφους. (εξ ου και τα πανάρχαια ελληνικά σύμβολα της αριστερόστροφης και της δεξόστροφης σβάστικας - αγκυλωτού σταυρού)
Ομοίως, εις τα όρια των δύο αντιθέτως περιστρεφόμενων ηλιακών συστημάτων εκ των οποίων το ένα περιέχει τους 9 γνωστούς πλανήτες, εκτείνεται η ηλιακή ουδετερονιακή σφαίρα (περίβλημα ως στερεουφή), ως προς τους περιεχόμενους πλανήτες και ήλιους.
Η αποκατάστασις ισορροπίας κινήσεων μέσα εις το σύμπαν μεταξύ κινητονίων και ακινητονίων σχετικών είναι αιτία και δημιουργός της βαρύτητοςκαι της μάζας. Οι μάζες δύο κινητικών ή ακινητικών πυκνωμάτων δεν έλκονται μεταξύ τους αλλά προσεγγίζουν πιεζόμενες από τα κινητόνια τα ευρισκόμενα ελλειπτικώς ως προς την νοητή ευθεία ή άξονα ελλείψεως που τις "ενώνει" διότι η προσέγγιση τους δημιουργεί μεταξύ τους υποπίεσηδιερχομένων κινητονίων ή "ακτινοβολιών", που απορροφώνται από τις ίδιες μάζες.
Η επίληση πορείας σκαφών μεταξύ περισσότερων από δύο ουράνιων σωμάτων απαιτεί την χρήση μαθηματικών και φυσικής 12 αξόνων και δωδεκαδικού αριθμητικού συστήματος, αντί τριών καρτεσιανών και δεκαδικού συστήματος.
Εάν το δίπολο δύο αλληλεπιδρόντων χωρικών δωδεκάεδρων πλαισιωθεί εξωτερικώς με ένα επίπεδο δωδεκάεδρων ίσου όγκου, προκύπτει διπολικό σύμπλεγμα 19 δωδεκάεδρων, 108 αξόνων ή διαστάσεων, και κατά προσέγγιση 36 αξόνων ή διαστάσεων.
Η δεύτερη διάταξη πλαισιώσεως διπολικότητος είναι 13*2=26 δωδεκάεδρα νοούμενα ως δύο εφαπτόμενα συμπλέγματα 13 δωδεκάεδρων, κατά την μια πενταγωνική πλευρά τυχαίου δωδεκάεδρου.
Η δεύτερη διάταξη λαμβανομένη μονοπολικώς ως ένα κεντρικό δωδεκάεδρο περιβαλόμενο από 12 δωδεκάεδρα, χρησιμοποιείται συμβολικώς ως αριθμός μελών πλήρους επιτελείου γαλαξιακών αποστολών.
Τέτοια, 1 συν 12 μέλη επιτελεία "θεών", διεστράφησαν από τις δυνάμεις Σελήνης και Λίλιθ, εις 12 μέλη επιτελεία θρησκειών, όπως η χριστιανική με τους 12 μαθητές του χριστού. Το "12 μελές επιτελείο μαθητών χριστού" είναι ένα κακέκτυπο πλαστογράφημα των "δωδεκάθεων" των γαλαξιακών αποστολών.
Καταλαβαίνω πως όλα τα παραπάνω θα σου φανούν από λίγο έως πολύ δυσνόητα άλλα αυτά έχει η ανδρομέδια φυσική και κοσμολογία. Και να φανταστείς ότι πρόκειται για την εκλαικευμένη διατυπωσή της!
]+[

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...